W ramach oferty proponujemy roczny pakiet ubezpieczeniowy w bardzo atrakcyjnej cenie.

 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Ubezpieczenie autocasco (od uszkodzeń i zniszczeń pojazdu w wyniku wypadku, kradzieży lub czynników losowych) z uwzględnieniem szczególnych elementów

Utrzymanie wartości fakturowej pojazdu przy ustalaniu wysokości odszkodowania, przez okres 12 miesięcy od daty pierwszej rejestracji (w przypadku pojazdów fabrycznie nowych)Możliwość utrzymania sumy ubezpieczenia pojazdu przez okres 12 miesięcy od daty zawarcia polisy (w przypadku pojazdów używanych)

Zniesienie udziałów własnych w przypadku likwidacji szkody w ASO Hyundai

Bezgotówkowa likwidacja szkód i naprawa w ASO Hyundai tylko z wykorzystaniem oryginalnych części zamiennych i przy zachowaniu procedur technologicznych wymaganych przez producenta.

Brak potrąceń z ustalonego odszkodowania kwot amortyzacji części i zespołów pojazdu

Brak redukcji sumy ubezpieczenia po szkodzie

Ubezpieczenie car assistance - zorganizowanie i pokrycie kosztów udzielenia pomocy kierowcy i pasażerom w przypadku unieruchomienia pojazdu na terenie całej Europy ( w tym samochód zastępczy na okres naprawy pojazdu do 14 dni)

Ubezpieczenie Zielona karta - ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w ruchu zagranicznym

Ubezpieczenie NNW - ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowców i pasażerów (w związku z ruchem tych pojazdów)

Naszymi partnerami są:  PZU S.A. i STU ERGO Hestia S.A.

 

Szczegóły oferty, ogólne warunki ubezpieczenia oraz szczegółowe warunki ubezpieczenia dostępne są pod nr telefonów:

                             12 / 261-37-21 do 24